GALERIA

ROK 2017

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

51. Styczeń 2017

52. Luty 2017

53. Marzec 2017

Przewodniczącą Komisji Kobiet została Czesława Sońta w miejsce Barbary Solińskiej, która przeszła do Min. Finansów. Jan Guz , Wiesia Taranowska i przedstawiciel z Biura Rzecznika do spraw Dziecka poruszyli problemy nurtujace wiele rodzin. Była dyskusja. KK omówiła strategię działania.

54. Kwiecień 2017

55. Maj  2017

56. Czerwiec  2017

57. Lipiec 2017

58. Sierpień 2017

59. Wrzesień 2017

60. Październik 2017

61. Listopad 2017

62. Grudzień 2017