O  związku

Struktura

Okręgi

Związek Zawodowy Poligrafów jest najstarszym, działającym, związkiem zawodowym w Polsce. Powstał w 1870 r. pod nazwą Związek Zawodowy Poligrafów. Jest jednolitą, dobrowolną, niezależną i samorządną organizacją zawodową polskich poligrafów. Związek posiada osobowość prawną.

 

Związek jest członkiem międzynarodowej centrali związkowej UNI Global i UNI-Europa Graphical.

 

 

Cele:

Celem Związku jest obrona praw związanych ze stosunkiem pracy, godności zawodowej i interesów swych członków i ich rodzin. Związek reprezentuje interesy i broni praw swych członków wobec wszelkich instytucji życia społecznego i politycznego, włącznie z odwoływaniem się do instytucji międzynarodowych. Związkowi przysługuje prawo do akcji protestacyjnych, na zasadach określonych prawem, w przypadku naruszenia prawi interesów członków i uprawnień Związku.

 

Dodatkowo Związek nasz jest zainteresowany poziomem kształcenia młodzieży w polskich szkołach poligraficznych. Uczestniczymy w spotkaniach dotyczących działalności Techników Poligraficznych i Szkół Zawodowych. Naszym celem jest nawiązanie ściślejszej współpracy.

 

Kierownictwo:

Najwyższą jednostką organizacyjną jest Krajowa Rada, na której czele stoi Przewodniczący Związku.

Przewodniczący kieruje działalnością Związku.

 

Przewodnicząca Związku – Czesława Sońta

Wiceprzewodniczący Związku - Mirosław Dębski

Sekretarz Związku – Maria Siwińska

 

STRUKTURA ZWIĄZKU

Zarząd Związku

 

Przewodnicząca Związku

Wiceprzewodniczący Związku

Sekretarz Związku

 

 

Krajowa Rada Związku

 

Przewodnicząca Związku

Wiceprzewodniczący Związku

Sekretarz Związku

Sekretarz Krajowej Rady

Członek Krajowej Rady

Członek Krajowej Rady

Członek Krajowej Rady

Członek Krajowej Rady

Członek Krajowej Rady

Członek Krajowej Rady

Członek Krajowej Rady

 

Komisja Rewizyjna

 

Przewodnicząca

Członek Komisji

Członek Komisji

 

 

 

Czesława Sońta

Mirosław Dębski

Maria Siwińska

 

 

 

 

Czesława Sońta

Mirosław Dębski

Maria Siwińska

Kazimierz Ciarkowski

Paweł Misztal

Sławomir Orłowski

Adam Penkul

 Ewa Peter

Dominik Szefer

Krzysztof Szymczak

Leszek Wierzbowski

 

 

Krystyna Mastalerczuk

Marzena Sakowska

Maciej Składanek

 

OKRĘGI

Okręg

Pierwszy

 

 

 

Okręg

Drugi

 

 

 

Dom Drukarza

Bydgoszcz

Mirosław Dębski

 

 

 

 

Kazimierz Ciarkowski

 

 

 

 

Marzena Sakowska

 

Kontakt :

Wojskowe Centrum Geograficzne

Al. Jerozolimskie 97  00-909 Warszawa

k. 506 488 029

 

Kontakt:

k. 609 030 510

 

 

 

Kontakt:

Dom Drukarza

ul. Tucholska 285-165 Bydgoszcz

k. 668 848 418