2024

Marzec zdj. 15

Image 15 of 15

27 marca - Szkolenie online z cyklu "Porozmawiajmy o prawie". Prowadzący Paweł Śmigielski - Dyrektor wydziału prawno-interwencyjnego OPZZ.

Luty zdj. 1

Image 1 of 13

Spotkanie z Zarządem KR w Amcor w Łodzi 9 lutego 2024. Omawiano problemy bieżące związkowe dotyczące pracowników.

Styczeń zdj. 1

Image 1 of 1

Po spotkaniu z Wiceministrem MON Stanisławem Wziątkiem w sprawie podwyżek dla pracowników cywilnych wojska - 26.01.2024 r.