O związku

Związek Zawodowy Poligrafów jest najstarszym, działającym, związkiem zawodowym w Polsce. Powstał w 1870 r. pod nazwą Związek Zawodowy Poligrafów. Jest jednolitą, dobrowolną, niezależną i samorządną organizacją zawodową polskich poligrafów.
Związek posiada osobowość prawną.

Związek jest członkiem międzynarodowej centrali związkowej UNI Global i UNI-Europa Graphical.

Cele:
Celem Związku jest obrona praw związanych ze stosunkiem pracy, godności zawodowej i interesów swych członków i ich rodzin. Związek reprezentuje interesy i broni praw swych członków wobec wszelkich instytucji życia społecznego i politycznego, włącznie z odwoływaniem się do instytucji międzynarodowych. Związkowi przysługuje prawo
do akcji protestacyjnych, na zasadach określonych prawem, w przypadku naruszenia
praw i interesów członków i uprawnień Związku.

Dodatkowo Związek nasz jest zainteresowany poziomem kształcenia młodzieży w polskich szkołach poligraficznych. Uczestniczymy w spotkaniach dotyczących działalności Techników Poligraficznych i Szkół Zawodowych. Naszym celem jest nawiązanie ściślejszej współpracy.

Kierownictwo:
Najwyższą jednostką organizacyjną jest Krajowa Rada, na której czele stoi Przewodniczący Związku. Przewodniczący kieruje działalnością Związku.

STRUKTURA ZWIĄZKU

Zarząd Związku

Przewodnicząca Związku – Czesława Sońta
Wiceprzewodniczący Związku – Tomasz Chmielewski
Sekretarz Związku – Adam Penkul

Krajowa Rada Związku

Przewodnicząca Związku – Czesława Sońta
Wiceprzewodniczący Związku – Tomasz Chmielewski
Sekretarz Związku – Adam Penkul
Członek Krajowej Rady – Kazimierz Ciarkowski
Członek Krajowej Rady – Krystyna Mastalerczuk
Członek Krajowej Rady – Marcin Miela
Członek Krajowej Rady – Paweł Misztal
Członek Krajowej Rady – Sławomir Orłowski
Członek Krajowej Rady – Ewa Peter
Członek Krajowej Rady – Sławomir Sabela
Członek Krajowej Rady – Leszek Wierzbowski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Robert Zajko
Członek Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Biernacki
Członek Komisji Rewizyjnej – Anna Boruta-Szyszko