2024

Marzec zdj. 2

Image 2 of 15

Posiedzenie zespołu do spraw równości 6 marca 2024. Gościem była Weronika Marczuk - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy. Poruszano tematy m.in. dyskryminacji na różnych poziomach, dalszego działania w kwestii równości.

Luty zdj. 1

Image 1 of 13

Spotkanie z Zarządem KR w Amcor w Łodzi 9 lutego 2024. Omawiano problemy bieżące związkowe dotyczące pracowników.

Styczeń zdj. 1

Image 1 of 1

Po spotkaniu z Wiceministrem MON Stanisławem Wziątkiem w sprawie podwyżek dla pracowników cywilnych wojska - 26.01.2024 r.