Dokumenty:

Kto może przystąpić do związku zawodowego?

Pracownicy zatrudnieni w zakładach prowadzących działalność poligraficzną, niezależnie od formy ich własności oraz zakładach pracy związanych z poligrafią i dziedzinach pokrewnych, emeryci, renciści, którzy byli zatrudnieni w ww. zakładach, a także byli pracownicy tych zakładów – poszukujący pracy.

Więcej informacji i dokumenty do pobrania w zakładce „Dokumenty”.

Czekamy na Ciebie. Przyjdź!