Historia:

Za datę powstania Związku Zawodowego Poligrafów uznaje się 1870 r. W 1919 r. Związki Zawodowe utworzyły Zjednoczenie Polskich Związków Drukarzy i Pokrewnych Zawodów
z siedzibą w Warszawie. W czasie wojny oficjalna działalność Związku została zawieszona, lecz wielu jego działaczy przystąpiło do podziemnego ruchu oporu. Po wojnie uchwalono nową nazwę Związku – Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Poligraficznego.
W czasie stanu wojennego działalność Związku ponownie została zawieszona. W 1983 r. Związkowi nadano nazwę – Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Poligraficznego PRL, a w 1984 r. ZZPPP wstąpił do OPZZ. W 1990 r. Związek dołączył do Międzynarodowej Federacji Graficznej i Europejskiej Federacji Graficznej.

Już od ponad 150 lat działamy na rzecz Poligrafów.

Więcej informacji w zakładce „Historia”.