O związku:

Związek Zawodowy Poligrafów jest najstarszym, działającym, związkiem zawodowym w Polsce. Powstał w 1870 r. pod nazwą Związek Zawodowy Poligrafów. Jest jednolitą, dobrowolną, niezależną i samorządną organizacją zawodową polskich poligrafów.
Związek posiada osobowość prawną.

Związek jest członkiem międzynarodowej centrali związkowej UNI Global i UNI-Europa Graphical.

Na fotografii powyżej delegaci VII Zjazdu Związku Zawodowego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce odbytego 13 i 14 września 1936 roku we Lwowie.

Więcej informacji w zakładce “O związku”.