Aktualności

Wybory w Thales

Od 17.09 uczestniczymy w wyborach w Tczewie. Wybory będą trwały 3 dni.

Komisja Rewizyjna w Thales
18 września 2023 r.

Kongres Światowy Uni Global

Przewodnicząca Związku Zawodowego Poligrafów Czesława Sońta uczestniczyła w Kongresie Światowym Uni Global oraz Światowym Kongresie Kobiet Uni Global w dniach 25-30.08.2023 r. w Filadelfii.
Więcej zdjęć można zobaczyć w Galerii – 2023, sierpień.


79. rocznica zdobycia przez powstańców Reduty PWB

2 sierpnia 2023 r. Przewodnicząca Związku Zawodowego Poligrafów, Pani Czesława Sońta wraz z Wiceprzewodniczącym Związku – Tomaszem Chmielewskim oraz Sekretarzem ZZP – Adamem Penkul, uczestniczyli w obchodach 79. rocznicy zdobycia przez powstańców Reduty PWB 17, czyli Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Cześć i Chwała Bohaterom!


Konkurs Złotego Gryfa

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXIII edycji Złotego Gryfa – konkursu na najlepszą jakość w poligrafii.

Kategorie konkursu:
– produkt jedno- lub wielobarwny w oprawie prostej
– produkt jedno- lub wielobarwny w oprawie złożonej
– kalendarz
– czasopismo wielobarwne
– opakowanie z nadrukiem z tektury litej
– opakowanie z nadrukiem z tektury falistej
– opakowania giętkie z nadrukiem
– opakowanie z nadrukiem z materiałów alternatywnych
– etykieta
– wielkopowierzchniowy produkt reklamowy z nadrukiem
– produkt informacyjno-reklamowy z nadrukiem
– produkt tekstylny z nadrukiem
– innowacyjny produkt z nadrukiem.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne poniżej:


Posiedzenie Krajowej Rady

29.06.2023 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Związku Zawodowego Poligrafów. Omówiono wiele bieżących spraw.


Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych

23 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie.

W uroczystości uczestniczyły przewodnicząca Związku Zawodowego Poligrafów Czesława Sońta i Monika Modrzyńska – studentka 3 roku Papiernictwa i Poligrafii na Politechnice Warszawskiej.


Posiedzenie Zarządu Krajowej Rady Związku Zawodowego Poligrafów

W dniu 15.06.2023 r. w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowej Rady Związku Zawodowego Poligrafów.

Na posiedzeniu Zarządu: 

– podsumowano obchody 150-lecia Związku;

– omówiono przygotowanie do zakończenia roku w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie, w uroczystości udział weźmie Przewodnicząca Związku Pani Czesława Sońta oraz Monika Modrzyńska studentka 3 roku Instytutu Poligrafii;

– postanowiono o zwołaniu posiedzenia Krajowej Rady Związku na dzień 29.06.23 r.

– omówiono bieżące sprawy. 

Posiedzenie Zarządu Krajowej Rady Związku Zawodowego Poligrafów – 15.06.2023 r.

Obchody 150-lecia Związku Zawodowego Poligrafów pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Mamy przyjemność poinformować Państwa o nadchodzących uroczystościach związanych z obchodami 150-lecia istnienia Związku Zawodowego Poligrafów. Nad uroczystością honorowy patronat objął Prezydent RP Andrzej Duda. Obchody 150-lecia Związku Zawodowego Poligrafów odbędą się w dniach 1 i 2 czerwca 2023 roku w hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie. Wydarzenie zgromadzi przedstawicieli branży poligraficznej oraz osoby zainteresowane działalnością związkową.

Program wydarzenia – 01.06.2023

10:00 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników.

11:00–11:10 – Otwarcie Jubileuszu 150-lecia Powstania Związku Zawodowego Poligrafów.

11:10–11:25 – Wystąpienie gościa honorowego Jubileuszu.

11:25–11:50 – Wystąpienie autorów raportu
“Rynek Poligraficzny i Opakowań z Nadrukiem w Polsce”
– dr Mariusza Strojnego i Aleksandra Kuśmierczyka.
Wystąpienie dotyczące sytuacji gospodarczej w regionie i w Polsce prowadzone przez przedstawiciela banku PeKaO S.A. – Krzysztofa Mrówczyńskiego.

11:50–12:10 – Wystąpienie przedstawiciela banku PeKaO S.A.
– Produkty dla pracowników branży – połączenie działań instytucji finansowej na poziomach korporacyjnym i detalicznym.

12:10–12:25 – Ubezpieczenia dla pracowników i dobrowolne świadczenia pracodawców
w zakresie dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej – firma ubezpieczeniowa.

12:25–12:40 – Dodatkowe świadczenia zdrowotne w ramach pakietów firmowych – firma ubezpieczeniowa.

12:40–13:00 – Ochrona prawna interesów pracobiorców oraz osób pozostających na samozatrudnieniu – kancelaria prawna mec. Monika Cieślak, mec. Grzegorz Maj.

13:00–13:45 – Lunch.

13:45–14:05 – Wykład jubileuszowy prof. Juliusza Gardawskiego
– kierownika katedry Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej.

14:45–15:05 – Wystąpienia poświęcone ocenie stanu bieżącego oraz potrzebom rozwoju systemu kształcenia i dokształcania zawodowego
– Przewodnicząca Rady Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych
– Pani Małgorzata Olszewska wspólnie z dyrektor Zakładu Technologii Poligraficznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej – prof. dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska.

15:05–15:25 – Komunikatywność drogą do kariery zawodowej – Wystąpienie firmy Eduction First specjalizującej się w nauczaniu języków obcych.

15:25–15:40 – Wystąpienie – “Heidelberg-pracodawca pierwszego wyboru”- HR Manager firmy Heidelberg Polska – Pani Izabela Niziałek.

15:40–15:55 – Wystąpienie prezentujące perspektywy rozwoju dualnego systemu kształcenia a w nim rolę organizacji związkowych, samorządu gospodarczego oraz szkolnictwa – prezes Polskiej Izby Druku, Pan Jacek Kuśmierczyk wspólnie z przedstawicielem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

15:55–16:25 – Panel – Inwestycje wspólne w rozwój kapitału ludzkiego, w branży poligraficzno-konwertingowej oraz w sektorach pokrewnych – przedstawiciele związku zawodowego poligrafów, przedsiębiorców – drukarzy i konwerterów, dostawców i klientów branży oraz instytucji edukacyjnych.

16:25–17:30 – Część uroczysta dedykowana obchodom Jubileuszu
– Wystąpienie przewodniczącej Związku Zawodowego Poligrafów
– Pani Czesławy Sońty, wystąpienia okolicznościowe, wręczenie odznaczeń związkowych, branżowych i państwowych.

17:30–17:40 – Zamknięcie sesji.

19:30–20:00 – Welcome Cocktail.

20:00 – Gala 150-lecia Związku Zawodowego Poligrafów.

Plan wydarzenia – 02.06.2023

10:00 – Otwarcie sesji.

10:10–11:20 – Wystąpienia przedstawicieli dostawców i klientów branży oraz zakładów poligraficznych i firm konwertingowych wskazujące wiodące kierunki rozwoju technologii, szczególnie pożądane na rynku kwalifikacje zawodowe, możliwości realizacji celów kariery zawodowej w naszej gałęzi przemysłu i w jej otoczeniu biznesowym. Omówienie inicjatywy organizacji warsztatów z zakresu kontroli jakości, optymalizacji logistyki i kosztów dla klientów branży

11:20–11:35 – Przerwa kawowa

11:35–12:45 – Kontynuacja sesji porannej

12:45–13:05 – Uroczyste podpisanie Porozumienia Branżowego na rzecz Rozwoju oraz Promocji Systemu Kształcenia Zawodowego w Przemyśle Poligraficzno-Konwertingowym – Przedstawiciele Samorządu gospodarczego, Związku Zawodowego Poligrafów, Szkolnictwa, Uczelni wyższych, Ministerstwa Edukacji i Nauki

13:05–13:20 – Zakończenie jubileuszu

13:20 – Lunch

Obchody 150-lecia Związku Zawodowego Poligrafów będą wyjątkowym wydarzeniem dla wszystkich osób związanych z branżą poligraficzną. Uroczystości upamiętnią nie tylko osiągnięcia Związku, ale również umożliwią wymianę wiedzy, doświadczeń i pomysłów na rozwój branży poligraficznej.

Do zobaczenia na wydarzeniu!

01.06.2023 zdj. 31

Image 31 of 31

Jubileusz 150-lecia Powstania Związku Zawodowego Poligrafów.