Aktualności

Posiedzenie Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych – 24 czerwca

Posiedzenie Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych na Politechnice Łódzkiej – Wydział Papiernictwa. Podsumowano rok 23 i omówiono założenia na dalszy ciąg 2024 roku.


Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Druku – 20 czerwca

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Druku, na którym Przewodnicząca Czesława Sońta była zaproszonym gościem.


Posiedzenie Rady OPZZ – 19 czerwca


Szkolenie Komisja Równości w OPZZ – 16-17 czerwca


DRUPA 2024

Pierwsza grupa PID na Targach Poligraficznych DRUPA24 w Dusseldorfie 30 maja -2 czerwca. Przedstawiciele Stowarzyszeń, Pracodawców, Wykładowców, Nauczycieli, Studentów i Uczniów Szkół Poligraficznych. Bardzo pouczająca wizyta wnosząca wiedze o współczesnej poligrafii. Warto było tam być.


Konferencja w Malme – 28-31 maja

Konferencja koncernów Amcor, Smurfit Kappa, West Rock. Dotyczyła m.in. zielonej transformacji. Kasia Borcowska z West Rock, Adrian Wilczyński -Smurfit Kappa, Arkadiusz Stromski Amcor. Razem z nimi jest Daniel Fernandez.


Zakończenie 5 klasy technik cyfrowy procesów poligraficznych w technikum Zawodowym w Zielonce – 27 maja


Turniej piłkarski o Puchar Przewodniczącego OPZZ – 22-23 maja

Turniej piłkarski o Puchar Przewodniczącego OPZZ na stadionie Hutnik w Warszawie.


Protest przed Pocztą Polską17 maja

Protest przed Pocztą Polską o godne zarobki. Teraz to 4023 zł. Poniżej minimalnej.


Spotkanie z organizatorem COZZ Piotrem Barańskim – 15 maja

Spotkanie z organizatorem COZZ Piotrem Barańskim, który od 1 mają ponownie obejmuje pracę dla naszego Związku. Omówiliśmy najważniejsze kwestie dotyczące współpracy.


Spotkanie z Prezesem PID dotyczące Branżowego Centrum Umiejętności – 9 maja

Robocze spotkanie z Prezesem PID – Jackiem Kuśmierczykiem dotyczące Branżowego Centrum Umiejętności. Jest to alternatywny system kształcenia zawodowego. Wyznacza nowy trend w procesie ewolucji i rozwoju systemu oświaty i Polskiej gospodarki. Jest to projekt , który ma charakter dopełniający system edukacji ponadpodstawowej w zakresie szkół branżowych, policealnych i wyższych. Projekt “Nauka-Praca-Nauka”, czyli jak uzdrowić polskie kształcenie zawodowe. Związek Zawodowy Poligrafów miałby rolę współpracy i konsultacji razem z innymi podmiotami gospodarczymi. Następny krok to spotkanie wiceministrem Edukacji. Będę informować na bieżąco.


Święto Pracy – 1 maja

Przewodnicząca reprezentowała nasz Związek na pochodzie OPZZ. Pozdrowiono Poligrafów z trybuny.


Zakończenie Roku Maturzystów – 26 kwietnia

Zakończenie dla klas piątych w Zespole Szkół Poligraficznych w Warszawie. Na zdjęciu nagrodzeni absolwenci w kierunkach bliskich nam, czyli poligraficznych. Najbardziej to drukarz. Związek reprezentowała Przewodnicząca i Sekretarz Związku.


Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Pracy – 23.04.2024

23.04.2024 r. odbyły się oficjalne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Pracy w Sejmie RP. Nasza delegacja liczyła 10 osób.


Konferencja dotycząca umiejętności rozmowy pomiędzy Pracodawcą, a Związkiem Zawodowym – 19.04.2024 r.

Na zaproszenie przedstawicielki ETUI – Emilii, Przewodnicząca uczestniczyła online w konferencji dotyczącej umiejętności rozmowy pomiędzy Pracodawcą, a Związkiem Zawodowym.


Rozstrzygniecie Międzynarodowego Konkursu Graficznego “Essa” – 18.04.2024 r.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie. Rozstrzygniecie Międzynarodowego Konkursu Graficznego “Essa”. 3 pierwsze miejsca zdobyły uczennice z różnych szkół w Polsce. Wpłynęło ponad 350 prac konkursowych.
Jedna z wyróżnionych to praca uczennicy z Technikum Poligraficznego z Warszawy. Można było również zwiedzić szkołę .

Więcej zdjęć w Galerii.


Szkolenie z Komitetem Sterującym Uni Europa oraz Centrum Organizowania Związków Zawodowych – 10.04.2024 r.

Spotkanie online z Danielem Fernandezem, Przewodniczącym UniGraphical i Rafałem Tomasiakiem, Dyrektorem COZZ. Temat – dalsza współpraca w organizowaniu związków zawodowych w koncernach poligraficznych nowych i już funkcjonujących.

W godzinach popołudniowych – konferencja. Szkolenie Komitet Sterujący Uni Europa, COZZ i Partnerzy do Programu Szkoleń . Spotkanie odbyło się online.
Uczestniczyły kraje Polska, Czechy, Węgry, Chorwacja, Rumunia. Afilianci Uni Europa i Uni Global.

Więcej zdjęć w Galerii.Szkolenie z cyklu “Porozmawiajmy o prawie” – 27.03.2024 r.

27 marca odbyło się szkolenie online z cyklu “Porozmawiajmy o prawie”. Poprowadził je Paweł Śmigielski, Dyrektor wydziału prawno-interwencyjnego OPZZ. Zachęcamy do udziału w przyszłych szkoleniach.


Posiedzenie Krajowej Rady podsumowujące rok 2023 – 20.03.2024 r.

Więcej zdjęć w Galerii.


Spotkanie negocjacyjne z Pracodawcą w Thales Tczew – 14.03.2024 r.


Spotkanie z Wiceprzewodniczącą OPZZ – 13.03.2024 r.

Spotkanie z Wiceprzewodniczącą OPZZ Barbarą Popielarz w siedzibie OPZZ. Rozmawiałyśmy o bieżących problemach związkowych.


Kontrola Komisji Rewizyjnej – 12.03.2024 r.

Kontrola Komisji Rewizyjnej (w pełnym składzie) w siedzibie KRZZP dotyczyła Krajowej Rady i Zakładowych Rad Związku. Ogrom dokumentacji wymagał wielu godzin wytężonej pracy, mimo tego kontrola przebiegła bardzo sprawnie.


Konferencja w Brukseli – 6-8.03.2024 r.

Konferencja w Brukseli podsumowywała 20 lat bytności w Unii Europejskiej krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dyskutowano czy zmieniło się na lepsze traktowanie pracowników i związków zawodowych przez pracodawców. Zdania były trochę podzielone. Uczestnikami byli Polacy, Litwini, Czesi, Słowacy, Węgrzy, Chorwaci, Słoweńcy, Rumuni, Bułgarzy, Łotysze i ze “starej” Unii Włosi, Belgowie, Austriacy. Były burzliwe dyskusje.

Więcej zdjęć w Galerii.


Spotkanie z Weroniką Marczuk – 06.03.2024 r.

Spotkanie w OPZZ z Weroniką Marczuk – Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy. Zespół do spraw równości. 6 marca 2024 r. Poruszano tematy m.in. dyskryminacji na różnych poziomach, dalszego działania w kwestii równości.

Więcej zdjęć w Galerii.


Posiedzenie Rady OPZZ – 21.02.2024 r.

21 lutego odbyło się Posiedzenie Rady OPZZ, którego członkiem jest Przewodnicząca Czesława Sońta.
Gościem była Pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Mówiła o emeryturach, płacach, planach na przyszłość i współpracy z OPZZ.
Wielu związkowców interesowała kwestia wyłączenia dodatków z płacy minimalnej. Planowana jest ankieta z OPZZ na ten temat. Oczywiście roześlemy do wszystkich z prośbą o wypełnienie.
W dalszej części obrad mówiono o podniesieniu składki od organizacji członkowskich na rzecz OPZZ. Jaki będzie tego skutek to okaże się pewnie po jakimś czasie.
Będą organizowane obchody Święta Pracy o szczegółach poinformuję.

Więcej zdjęć w Galerii.


Spotkanie z Zakładowymi Radami Amcor Łódź – 09.02.2024 r.

9 lutego 2024 odbyło się spotkanie w Łodzi dwóch Zakładowych Rad z Zarządem Krajowej Rady przy udziale prawnika i księgowej. Omówiono bieżące problemy związkowe i pracowników. Dyskusje i rozmowy pozwalają na bliższe poznanie nurtujących spraw w odwiedzanym środowisku związkowym.

Więcej zdjęć w Galerii.


Negocjacje w Ministerstwie Obrony Narodowej

Rozpoczęły się negocjacje w MON-ie w sprawie podwyżek na 2024 r. i zaszeregowania tabel dla pracowników cywilnych wojska. Spotkanie poprowadził wiceminister Stanisław Wziątek.
Następne spotkanie odbyło się 7 lutego, gdzie nadal negocjowano podwyżki i tabele płac PUZP.
21 lutego podpisano protokół dodatkowy nr 32 do PUZP dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej dotyczący podwyżek i tabeli miesięcznych stawek.


Nowy Prezes Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych

W PWPW S.A. Prezesem Zarządu spółki został Marcin Wojdat.


Wyniki negocjacji w WestRock

Negocjacje w WestRock Tczew oraz WestRock Białystok zakończyły się pozytywnie.


11-12.12.2023 r. – Zgromadzenie i Szkolenie Związku Zawodowego Poligrafów

Zgromadzenie sprawozdawcze od listopada 2022 r. do grudnia 2023 r. Podjęcie głosowania i decyzji w ważnych dla nas sprawach. Po zakończeniu zgromadzenia odbyła się Wigilia naszego Związku z zaproszonymi gośćmi. Następnie 12 grudnia odbyło się szkolenie związkowców z tematu negocjacji.

Szkolenie z negocjacji

Image 3 of 3

Więcej zdjęć w Galerii.


08.12.2023 r. – Wigilia Zakładowej Rady Związku Poligrafów w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych

Uczestniczyliśmy w uroczystej wigilii zorganizowanej przez Zakładową Radę Związku Poligrafów w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Gospodarzem był Leszek Wierzbowski Przewodniczący. Atmosfera serdeczna, goście dopisali.
Wesołych Świąt!


01.12.2023 r. – wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie “Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”

Państwowa Inspekcja Pracy 1 grudnia 2023 w Warszawie wręczyła nagrody Społecznym Inspektorom Pracy . Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w wyniku konkursu “Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”.

Jest nam niezmiernie miło, że dwoje SIP z grona ZZP zostało wyróżnionych.

Otrzymali piękne statuetki od Andrzeja Cegły Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie.
Są to:
Monika Marcyaniuk – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych która w konkursie Najaktywniejszy SIP zajęła trzecie miejsce.
Paweł Siry – Zakładowy SIP w Bibliotece Narodowej otrzymał wyróżnienie.

Była to bardzo wzruszająca uroczystość, w której uczestniczyła Przewodnicząca Czesława Sońta, która z dumą i satysfakcją pogratulowała wyróżnionym.

Mamy nadzieję, że w przyszłych konkursach będziemy mieć naszych przedstawicieli.


23.11.2023 r. – Uroczystość 115-lecia Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie

W uroczystości obchodów 115-lecia ZSPM udział wziął Zarząd ZZP – Przewodnicząca Związku – Czesława Sońta, Wiceprzewodniczący Związku – Tomasz Chmielewski oraz Sekretarz Związku – Adam Penkul. Na zdjęciu z Panią Dyrektor ZSPM – Marzeną Lenar.

Więcej zdjęć w Galerii – 2023 – Listopad


12-16.11.2023 r. – Światowy Kongres Uni Graphical and Packaging w Marsylii

Nasza delegacja – Przewodnicząca Związku Zawodowego Poligrafów Czesława Sońta oraz Monika Olbryś uczestniczą w Światowym Kongresie Uni Graphical and Packaging w Marsylii.

Więcej zdjęć w Galerii – 2023 – Listopad


6-7.11.2023 r. – Kongres Kobiet w Paryżu

Nasze uczestniczki Monika i Agata z Przewodniczącą Światowej Komisji Kobiet na Kongresie Kobiet w Paryżu. Temat to eliminacja przemocy w miejscu pracy.


23.10.2023 r. – Nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady


17-18.10.2023 r. – Posiedzenie Executive Committee UniEuropa


09.10.2023 r. – Posiedzenie Krajowej Rady (nadzwyczajne)


03.10.2023 r. – Szkolenie w Warszawie PIP


27.09.2023 r. odbyło się posiedzenie Rady OPZZ.


19.09.2023 r., Tczew – Po wyborach w Thales. Nowa Zakładowa Rada Związku


Wybory w Thales

Od 17.09 uczestniczymy w wyborach w Tczewie. Wybory będą trwały 3 dni.

Komisja Rewizyjna w Thales
18 września 2023 r.

30.08.2023 r., Philadelfia – Spotkanie Światowego Sektora Graficznego


Kongres Światowy Uni Global

Przewodnicząca Związku Zawodowego Poligrafów Czesława Sońta uczestniczyła w Kongresie Światowym Uni Global oraz Światowym Kongresie Kobiet Uni Global w dniach 25-30.08.2023 r. w Filadelfii.
Więcej zdjęć można zobaczyć w Galerii – 2023, sierpień.


79. rocznica zdobycia przez powstańców Reduty PWB

2 sierpnia 2023 r. Przewodnicząca Związku Zawodowego Poligrafów, Pani Czesława Sońta wraz z Wiceprzewodniczącym Związku – Tomaszem Chmielewskim oraz Sekretarzem ZZP – Adamem Penkul, uczestniczyli w obchodach 79. rocznicy zdobycia przez powstańców Reduty PWB 17, czyli Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Cześć i Chwała Bohaterom!


Konkurs Złotego Gryfa

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXIII edycji Złotego Gryfa – konkursu na najlepszą jakość w poligrafii.

Kategorie konkursu:
– produkt jedno- lub wielobarwny w oprawie prostej
– produkt jedno- lub wielobarwny w oprawie złożonej
– kalendarz
– czasopismo wielobarwne
– opakowanie z nadrukiem z tektury litej
– opakowanie z nadrukiem z tektury falistej
– opakowania giętkie z nadrukiem
– opakowanie z nadrukiem z materiałów alternatywnych
– etykieta
– wielkopowierzchniowy produkt reklamowy z nadrukiem
– produkt informacyjno-reklamowy z nadrukiem
– produkt tekstylny z nadrukiem
– innowacyjny produkt z nadrukiem.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne poniżej:


Posiedzenie Krajowej Rady

29.06.2023 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Związku Zawodowego Poligrafów. Omówiono wiele bieżących spraw.


Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych

23 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie.

W uroczystości uczestniczyły przewodnicząca Związku Zawodowego Poligrafów Czesława Sońta i Monika Modrzyńska – studentka 3 roku Papiernictwa i Poligrafii na Politechnice Warszawskiej.


Posiedzenie Zarządu Krajowej Rady Związku Zawodowego Poligrafów

W dniu 15.06.2023 r. w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowej Rady Związku Zawodowego Poligrafów.

Na posiedzeniu Zarządu: 

– podsumowano obchody 150-lecia Związku;

– omówiono przygotowanie do zakończenia roku w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie, w uroczystości udział weźmie Przewodnicząca Związku Pani Czesława Sońta oraz Monika Modrzyńska studentka 3 roku Instytutu Poligrafii;

– postanowiono o zwołaniu posiedzenia Krajowej Rady Związku na dzień 29.06.23 r.

– omówiono bieżące sprawy. 

Posiedzenie Zarządu Krajowej Rady Związku Zawodowego Poligrafów – 15.06.2023 r.

Obchody 150-lecia Związku Zawodowego Poligrafów pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Mamy przyjemność poinformować Państwa o nadchodzących uroczystościach związanych z obchodami 150-lecia istnienia Związku Zawodowego Poligrafów. Nad uroczystością honorowy patronat objął Prezydent RP Andrzej Duda. Obchody 150-lecia Związku Zawodowego Poligrafów odbędą się w dniach 1 i 2 czerwca 2023 roku w hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie. Wydarzenie zgromadzi przedstawicieli branży poligraficznej oraz osoby zainteresowane działalnością związkową.

Program wydarzenia – 01.06.2023

10:00 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników.

11:00–11:10 – Otwarcie Jubileuszu 150-lecia Powstania Związku Zawodowego Poligrafów.

11:10–11:25 – Wystąpienie gościa honorowego Jubileuszu.

11:25–11:50 – Wystąpienie autorów raportu
“Rynek Poligraficzny i Opakowań z Nadrukiem w Polsce”
– dr Mariusza Strojnego i Aleksandra Kuśmierczyka.
Wystąpienie dotyczące sytuacji gospodarczej w regionie i w Polsce prowadzone przez przedstawiciela banku PeKaO S.A. – Krzysztofa Mrówczyńskiego.

11:50–12:10 – Wystąpienie przedstawiciela banku PeKaO S.A.
– Produkty dla pracowników branży – połączenie działań instytucji finansowej na poziomach korporacyjnym i detalicznym.

12:10–12:25 – Ubezpieczenia dla pracowników i dobrowolne świadczenia pracodawców
w zakresie dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej – firma ubezpieczeniowa.

12:25–12:40 – Dodatkowe świadczenia zdrowotne w ramach pakietów firmowych – firma ubezpieczeniowa.

12:40–13:00 – Ochrona prawna interesów pracobiorców oraz osób pozostających na samozatrudnieniu – kancelaria prawna mec. Monika Cieślak, mec. Grzegorz Maj.

13:00–13:45 – Lunch.

13:45–14:05 – Wykład jubileuszowy prof. Juliusza Gardawskiego
– kierownika katedry Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej.

14:45–15:05 – Wystąpienia poświęcone ocenie stanu bieżącego oraz potrzebom rozwoju systemu kształcenia i dokształcania zawodowego
– Przewodnicząca Rady Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych
– Pani Małgorzata Olszewska wspólnie z dyrektor Zakładu Technologii Poligraficznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej – prof. dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska.

15:05–15:25 – Komunikatywność drogą do kariery zawodowej – Wystąpienie firmy Eduction First specjalizującej się w nauczaniu języków obcych.

15:25–15:40 – Wystąpienie – “Heidelberg-pracodawca pierwszego wyboru”- HR Manager firmy Heidelberg Polska – Pani Izabela Niziałek.

15:40–15:55 – Wystąpienie prezentujące perspektywy rozwoju dualnego systemu kształcenia a w nim rolę organizacji związkowych, samorządu gospodarczego oraz szkolnictwa – prezes Polskiej Izby Druku, Pan Jacek Kuśmierczyk wspólnie z przedstawicielem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

15:55–16:25 – Panel – Inwestycje wspólne w rozwój kapitału ludzkiego, w branży poligraficzno-konwertingowej oraz w sektorach pokrewnych – przedstawiciele związku zawodowego poligrafów, przedsiębiorców – drukarzy i konwerterów, dostawców i klientów branży oraz instytucji edukacyjnych.

16:25–17:30 – Część uroczysta dedykowana obchodom Jubileuszu
– Wystąpienie przewodniczącej Związku Zawodowego Poligrafów
– Pani Czesławy Sońty, wystąpienia okolicznościowe, wręczenie odznaczeń związkowych, branżowych i państwowych.

17:30–17:40 – Zamknięcie sesji.

19:30–20:00 – Welcome Cocktail.

20:00 – Gala 150-lecia Związku Zawodowego Poligrafów.

Plan wydarzenia – 02.06.2023

10:00 – Otwarcie sesji.

10:10–11:20 – Wystąpienia przedstawicieli dostawców i klientów branży oraz zakładów poligraficznych i firm konwertingowych wskazujące wiodące kierunki rozwoju technologii, szczególnie pożądane na rynku kwalifikacje zawodowe, możliwości realizacji celów kariery zawodowej w naszej gałęzi przemysłu i w jej otoczeniu biznesowym. Omówienie inicjatywy organizacji warsztatów z zakresu kontroli jakości, optymalizacji logistyki i kosztów dla klientów branży

11:20–11:35 – Przerwa kawowa

11:35–12:45 – Kontynuacja sesji porannej

12:45–13:05 – Uroczyste podpisanie Porozumienia Branżowego na rzecz Rozwoju oraz Promocji Systemu Kształcenia Zawodowego w Przemyśle Poligraficzno-Konwertingowym – Przedstawiciele Samorządu gospodarczego, Związku Zawodowego Poligrafów, Szkolnictwa, Uczelni wyższych, Ministerstwa Edukacji i Nauki

13:05–13:20 – Zakończenie jubileuszu

13:20 – Lunch

Obchody 150-lecia Związku Zawodowego Poligrafów będą wyjątkowym wydarzeniem dla wszystkich osób związanych z branżą poligraficzną. Uroczystości upamiętnią nie tylko osiągnięcia Związku, ale również umożliwią wymianę wiedzy, doświadczeń i pomysłów na rozwój branży poligraficznej.

Do zobaczenia na wydarzeniu!

01.06.2023 zdj. 01

Image 1 of 31

Jubileusz 150-lecia Powstania Związku Zawodowego Poligrafów.